הסימפטומים של מסאג' בפתח תקווה

  • עודף לחץ דם – קיימים המון תפיסות מוטעות ביחס לעודף של לחץ דם וקיימים גם כאלו אשר סוברים כי למעלה מכל סיטואציה בריאותית שונה אז רק למען יישור קו עודף לחץ דם לא בא ביחד עם סימפטומים ובשל כך הוא מכונה הרוצח השקט. הינו עשוי להוות הלקוי של מי אשר מבינכם ובהתאם למחקר אשר בוצע במגזין של ג'ורנל אוף אלל ארנטיב שמד קומפטנאטרי מכליכלין עשוי להוות חלק ממסגרת של טיפול בעודף לחת דם. במהלך מחקר זה, בקרב המשתתפים במחקר זה שראשיתם בעודף לחץ דם סטנדרטי וטופלו בעיסוי אשר ארך כשעה, אומדה המעטה בלחץ הדם 10.4 נקודות הלחץ הדם הסיסטולי בממוצע, וכן 5.3 נקודות בלחץ הדם הדיאסטולי בממוצע.
  • כאב  גב תחתון – כאב גב תחתון הינה לקות נפוצה, כה נפוצה עד שהינה שניה רק עבור תסמין של הצטננות. כאב גב תחתון יבוא כמעט עבורכם. בעיית כאב גב תחתון עשויה להיות מצב אשר הינו מסובך, אך לעתים המענה הרבה יותר קל ממה שאתם הוגים בו. על פי מחקר חדש אשר בוצע במגזין של ספין, כל מיני דרכי עיסוי עשויות לתמוך בשחרור של אנדרופין שמאיץ את אפשרות השרידות של כאב ועוזר בהרגשה כללית של שלווה. על פי המחקר, המשתתפים נחלקו בצורה אקראית לשלוש קבוצות אשר טופלו בשלושה סוגים של מסאג' בפתח תקווה. עיסוי שבדי אשר מטרתו לתמוך בהרגשת שלווה דרך השריר, עיסוי רקמות יסודי אשר מטרתו לרקמות מסוימות שמתייחסות לדווי ופיסיותרפיה שעודדה בטיפול של תרופות. שני סוגי העיסוי היו אפקטיביים באותה כמות וגרמו להמעטה ניכרת בדווי של גב תחתון. על פי המחקר ההטבה נארכה אף במרחק של חצי שנה מביצוע המחקר.
  • צוואר – במידה והנפיצות של כאבי גב בקרב קהל היעד נאמדת בכשמונים אחוז, הנפיצות של כאבי גב קיימת במקום הארבעים אחוז וכלה בשבעים אחוז. דווי של צוואר לרוב בא ביחד עם דווי של גב והתסמינים יכולים להיות זהים – התכווצות, דווי ראש, אי נינוחות, סייג של טווח ניעה בשל הקרנה של הדווי כאבי צוואר הינו נפוצים, אך אינם עשויים להפוך ללקות קבועה, כפי במצב של דווי גב. עיסוי שוטף עשוי לעזור להיאבק עם הדווי, להמעיט אותו ואת ההופעה שלו, בפרט במידה והנכם לוקים בלקות בצורה נארכת וכרונית. על פי מחקר אשר פורסם במגזין קליניקל ג'ורנל אוף פיין, המשתתפים אשר לקו כולם בדווי צוואר כרוני, ציינו על הטבה בשיעור של כחמישים וחמישה אחוז, בתום משטר של מסאג' בפתח תקווה בשבוע במהלך כעשרה שבועות.